SCF April Communion Service (Sauniga Faamanatuga mo Aperila)

By Doreen Taumua |  March 24, 2020

Communion Sunday, April 5, 2020
Because our church family will not be able to meet at our building for Communion, we are asking each family to prepare their own communion items to participate in the Communion Service. We will be using Welch's Concord Grape Juice as communion wine and you can use pieces of bread for the communion bread. After Pastor Fuga’s teaching on that Sunday he will lead us in the communion service online.

Should you have any questions, feel free to contact me or Ailao.
——

Aso Sa Faamanatuga Aperila 5, 2020 
Le tatou aiga lotu ona e le mafai ona tatou faatasi i le Aso Sa Faamanatuga o le masina o Aperila, faamolemole e tapena e le aiga le latou uaina ma le areto aua le talisuaga o le Alii. O le juice e faaaoga mo le uaina o le Welch's Concord Grape Juice. O le susuga o le Faafeagaiga e faia le tatou faamanatuga i luga o le internet pe a mae’a le lauga. 

Afai e ai ni fesili faafeso’ota’i mai a’u poo le susuga ia Ailao. 

Ma le Faaaloalo Lava,

Doreen Taumua
Samoan Christian Fellowship
Corporate Secretary

 

Back