Resources for Family and Personal Devotion Times

By AG General Council |  March 25, 2020

Click on the link below for great resources you can use for family devotion, personal devotion, and online small groups. There are devotionals available for adults, youth, and children. May God bless our devotional times in His Word.

Ua i ai tapenaga o le Assemblies of God e mafai ona faaaoga e aiga mo latou lotu afiafi ma tatou taimi taitasi ma Le Atua i luga o le website nei. E i ai a'oa'oga o le Tusi Paia mo tagata matutua, le autalavou, ma tamaiti laiti. Ia faamanuia mai Le Atua i tatou mafutaga i luga o lana Afioga Paia.

Click on: https://covid19.ag.org/en/devotionals?fbclid=IwAR04urZULw-FIb_nr_migdMcpTmf5o5nISqs0zBPxBWx8akFgSmUDflj2cU

Back